Skåpservice

Skåpservice

Vår skåpservice är ett enkelt och bekvämt sätt för er att tillgodose ert behov av kontorsmaterial, datatillbehör, tonerkassetter, laboratoriematerial mm. Utifrån era behov lägger vi tillsammans upp ett bassortiment samt en plan för hur ofta ni vill att vi kommer och fyller på ert skåp. Vi ser till att ert skåp alltid är välfyllt och ni slipper tidsödande beställningsarbete. Vårt system innebär en förenklad debitering, ordning på ert försörjning av förbrukningsartiklar med sänkta totalkostnader och med möjlighet till statistisk uppföljning.

Skåpservicen kostar ingenting extra, ni betalar endast för varorna ni beställer samt en hanteringskostnad som uppgår till 125 SEK/besök. För mer information eller beställning av skåpservice kontakta Mibrak Ghiorghis, tel: 08-16 24 25.