Vår skåpservice

Vår skåpservice

Förenkla era inköp. Vår ”skåpservice” är ett enkelt och bekvämt sätt för dig att tillgodose ert behov av kontorsmaterial, datatillbehör, tonerkassetter, laboratoriematerial mm. Utifrån era behov lägger vi tillsammans upp ett bassortiment samt en plan på hur ofta ni vill att vi kommer och fyller på ert skåp. Vi ser till att ert skåp alltid är välfyllt och ni slipper tidsödande beställningsarbete. Vårt system innebär en förenklad debitering, ordning på ert försörjning av förbrukningsartiklar med sänkta totalkostnader och med möjlighet till statistisk uppföljning. Det bästa är att denna service inte kostar något extra, ni betalar bara för varorna i ”skåpet” samt en hanteringskostnad som uppgår till 125 SEK/besök. För mer information eller beställning av skåpservice kontakta Mibrak Ghiorghis eller Jenny Jansson vid SU-butiken, tel: 08-16 24 25.