Fruktkorgsbeställning

Fruktkorgsbeställning

SU har tecknat nytt avtal för fruktkorgsabonnemang. Första leveransdag för beställningar på det nya avtalet är 2019-09-02.

Abonnemang från SU:s nuvarande avtal upphör automatiskt efter 2019-08-28.

Nya beställningar görs av institutionerna/enheterna via SU:s e-handelssystem from 2019-08-12. All information om det nya avtalet finns i avtalskatalogen from 2019-08-12.

Inköps- och upphandlingssektionen kommer att finnas på plats i Servicecenter, bredvid universitetsbiblioteket, 2019-08-21 kl. 09.00-12.00 för att vara behjälpliga med beställningar i e-handelssystemet.

Frågor om det nya avtalet hänvisas till Ekonomiavdelningen, Inköps- och upphandlingssektionen via Serviceportalen.